QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Quy định về quy trình xử lý khiếu nại:

- Tiếp nhận mọi khiến nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng vé của chúng tôi.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại từ phía khách hàng. Trường hợp bất khả kháng có thể kéo dài sẽ do 02 (hai) bên tự thương lượng.

2. Biện pháp, Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của công ty.

- Đơn vị tiếp nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO HÀ NỘI - T&T

- Địa chỉ: Số 18, phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Email: support@hanoi-fc.com.vn 

- Điện thoại:  0326095000

3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

- Bước 1: Tiếp nhận

+ Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của khách hàng.

+ Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.

- Bước 2: Xử lý khiếu nại

+ Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan.

- Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

+ Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại.